Balanç Temporades

En aquesta secció poden consultar un RESUM-PRESENTACIÓ del balanç final económic de cada temporada. Per la llei de protecció de dades no es publiquen tots els ingressos i pagaments realitzats, sols apareixen les xifres més rellevants de cada capítol. No obstant, el import de cada capítol es el correcte. Clar aclarar que els balanços correctament detallats (entrades i eixides, dates, conceptes…) son entregats al concejal d’esports i al president de la UD. Alginet al finalitzar cada ejercici. Aclarir que el ejercici (temporada) comença el 1 de juliol i finalitza el 30 de juny del any següent. Tot aquell pare/mare/tutor o tutora dels alumnes d’aquesta escola que desitgen consultar els balanços detallats, poden demanar-li la copia d’aquestos al secretari i realitzar la consulta a l’oficina de l’escola.

balanza