Quotes Generals

QUOTES TEMPORADA 2014-2015.

Les quotes per a la nova temporada seran del mateix import que les de temporades anteriors, encara que fraccionades mensualment.

Matrícula: (cobrada al juliol), 70 € per a tots els alumnes.

Per a la resta de quotes s’establixen 9 mensualitats de 25 €/mes i el segon germà 22 €/mes.

En cas d’un tercer germà només abonaria la matrícula.

Es recorda que els rebuts tornats del banc suposaran un increment de 3 € en la quota.

Els alumnes que no es troben al corrent dels pagaments podran entrenar amb els seus equips però no disputaran els partits.

Aquells alumnes que no vullguen loteria de nadal (60 € que es repartiran en el mes d’octubre), loteria del “niño” (30 € que es repartiran en el mes decembre) i/o els calendaris (18 € corresponents a 3 calendaris) hauran de comunicar-ho abans del 20 de setembre en l’oficina. A estos alumnes se’ls incrementaran les quotes proporcionalment (renúncia a la loteria nadal 20 € total, renúncia a la loteria “niño” 10 € total, renúncia als calendaris 12 € total).

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PELS ALUMNES.

Per a la confecció de les fitxes federatives, tots els alumnes hauran d’entregar: una fotografia tipus carnet, fotocòpia de DNI a color, fotocòpia de DNI a color del pare/mare i la revisió mèdica que hauran de realitzar en el centre Mafre d’Alginet (aquells que la van passar l’any passat no serà necessari). Els querubins aportaran dos fotografies i fotocòpia de DNI.

Esta documentació haurà d’entregar-se durant el mes de juliol o en la primera setmana d’entrenaments en l’oficina de l’escola de futbol, aprofitant per a firmar la fitxa.

Alginet, a 11 de juliol del 2014.

La Direcció de l’Escola de Futbol